top of page

Varstvo in hramba osebnih podatkov

1. Namen zbiranja in obdelava osebnih podatkov

Podjetje Modri zvok, Andrej Antunovič s.p. zbira in hrani osebne podatke v skladu z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

2. Načini zbiranja podatkov
Podatke zbiramo v naslednjih primerih:
 

Prijava na novice:
Osebne podatke (e-mail) uporabimo za pošiljanje novic z informacijami o dogodkih, posebnih ponudbah in novostih. Prejemnik se lahko v vsakem trenutku odjavi, v tem primeru izbrišemo trajno tudi njegov e-mail naslov.

Obrazec za povpraševanje:
Osebne podatke uporabimo za obdelavo vašega povpraševanja. Brez vaše izrecne privolitve vpisanih podatkov v prihodnje ne uporabljamo.
 

Naročilo v spletni trgovni:
Osebne podatke uporabimo za obdelavo vašega naročila. Podatke uporabimo za izdajo računa in obdelavo dostave. Brez vaše izrecne privolitve vpisanih podatkov v prihodnje ne uporabljamo.
 

E-poštna komunikacija:
Osebne podatke uporabimo za obdelavo vašega e-mail kontakta. Brez vaše izrecne privolitve osebnih podatkov v prihodnje ne uporabljamo.

Registracija osebnega profila:

Osebne podatke vašega profila uporabljamo in hranimo z namenom vaše lažje uporabe spletne strani.


3. Posredovanje osebnih podatkov

Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano v zakonu ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar.

Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.


4. Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate glede varstva in hrambe osebnih podatkov naslednje pravice:

  • dostopa do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje.

  • do dopolnitve ali popravka vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni.

  • do izbrisa vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo.

  • do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

  • do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov.

  • podana soglasja za obveščanje lahko kadarkoli prekličete.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@modrizvok.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).


5. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do preklica.

Zakonska obdelava iz 6.b člena GDPR - obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (obdobje hrambe: 10 let), ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (obdobje hrambe: 5 let).

bottom of page